تبلیغات
دكتر محمد علی نجفی - پیغامگیر تلفن شعرای ایران

دكتر محمد علی نجفی

پیغام گیر حافظ :

رفته ام بیرون من از كاشانه ی خود غم مخور!
تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور!
بشنوی پاسخ ز حافظ گر كه بگذاری پیام
زآن زمان كو باز گردم خانه ی خود غم مخور!

پیغام گیر حافظ :
رفته ام بیرون من از كاشانه ی خود غم مخور!
تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور!
بشنوی پاسخ ز حافظ گر كه بگذاری پیام
زآن زمان كو باز گردم خانه ی خود غم مخور!پیغام گیر سعدی:
از آوای دل انگیز تو مستم
نباشم خانه و شرمنده هستم
به پیغام تو خواهم گفت پاسخ
فلك را گر فرصتی دادی به دستمپیغام گیر فردوسی :
نمی باشم امروز اندر سرای
كه رسم ادب را بیارم به جای
به پیغامت ای دوست گویم جواب
چو فردا بر آید بلند آفتابپیغام گیر خیام:
این چرخ فلك عمر مرا داد به باد
ممنون توام كه كرده ای از من یاد
رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش
آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد!پیغام گیر منوچهری :
از شرم به رنگ باده باشد رویم
در خانه نباشم كه سلامی گویم
بگذاری اگر پیغام پاسخ دهمت
زان پیش كه همچو برف گردد رویم!پیغام گیر مولانا :
بهر سماع از خانه ام رفتم برون..
رقصان شوم!
شوری برانگیزم به پا.. خندان شوم
شادان شوم!
برگو به من پیغام خود ... هم نمره و هم
نام خود
فردا تو را پاسخ دهم ... جان تو را
قربان شوم!پیغام گیر بابا طاهر:
تلیفون كرده ای جانم فدایت!
الهی مو به قوربون صدایت!
چو از صحرا بیایم نازنینم
فرستم پاسخی از دل برایت!پیغام گیر نیما :
چون صداهایی كه می آید
شباهنگام از جنگل
از شغالی دور
گر شنیدی بوق
بر زبان آر آن سخن هایی كه خواهی
بشنوم
در فضایی عاری از تزویر
ندایت چون انعكاس صبح آزا كوه
پاسخی گیرد ز من از دره های یوشپیغام گیر شاملو :
بر آبگینه ای از جیوه ی سكوت
سنگواره ای از دستان آدمی
تا آتشی و چرخی كه آفرید
تا كلید واژه ای از دور شنوا
در آن با من سخن بگو
كه با همان
جوابی گویمت
آنگاه كه توانستن سرودی استپیغام گیر سایه :
ای صدا و سخن توست سرآغاز جهان
دل سپردن به پیامت چاره
ساز انسان
گر مرا فرصت گفتی و شنودی باشد
به حقیقت با تو همراز شوم بی
نیاز كتمانپیغام گیر فروغ :
نیستم.. نیستم..
اما می آیم.. می آیم ..می آیم
با بوته ها كه چیده ام از بیشه های
آن سوی دیوار
می آیم.. می آیم ..می آیم
و آستانه پر از عشق می شود
و من در آستانه به آنها كه پیغام
گذاشته اند
سلامی دوباره خواهم
داد


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب خواندنی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 10 مرداد 1388 توسط Mohammad Ali Najafi
درباره وبلاگ