تبلیغات
دكتر محمد علی نجفی - عدم اعتبار مدارك تحصیلی 2 دانشگاه ارمنستان

دكتر محمد علی نجفی

دانشگاه‌های مدیریت و توسعه آموزش (university of management and education development ) و دانشگاه فردوسی ایروان (Yerevan firdusi university) جمهوری ارمنستان مورد تأیید، قابل بررسی و ارزش‌یابی نیست

عدم اعتبار مدارك تحصیلی 2 دانشگاه ارمنستان

دانشگاه‌های مدیریت و توسعه آموزش (university of management and education development ) و دانشگاه فردوسی ایروان (Yerevan firdusi university) جمهوری ارمنستان مورد تأیید، قابل بررسی و ارزش‌یابی نیست.

 

بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدارك تحصیلی 2 دانشگاه كشور ارمنستان فاقد اعتبار شناخته شد.

اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام كرد كه مدارك تحصیلی صادره از دانشگاه‌های مدیریت و توسعه آموزش (university of management and education development ) و دانشگاه فردوسی ایروان (Yerevan firdusi university) جمهوری ارمنستان مورد تأیید، قابل بررسی و ارزشیابی نیست.

منبع: خبرگزاری فارسادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار كنكور، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 مهر 1388 توسط Mohammad Ali Najafi
درباره وبلاگ